מימוש באמצעות חברה יזמית :
דיירי הבניין מעניקים לחברה יזמית ייפוי כוח לפעול בשמם.
החברה היזמית תנהל את הפרויקט חיזוקו של הבניין בשיתוף של נציגות הבניין.
החברה היזמית תדאג להמצאת היתר-בניה ולמקסם את העסקה בכפוף לזכויות הקיימות במסגרת תמ"א 38 וזכויות בניה נוספות שטרם נוצלו.

לאחר קבלת אישורי הבניה תבחר החברה היזמית את הקבלן עם הסיווג המקצועי המתאים לביצוע הפרויקט , תוך הקפדה על שמירת אינטרס הדיירים וקבלת הערבויות המתאימות על מנת שהפרויקט יגיע לסיומו.

עורך דין המייצג את הדיירים - נציגות הבניין תבחר עורך דין שייצג את דיירי הבניין בעסקה לעניין הנושא המשפטי.
פיקוח הנדסי - נציגות הבניין תבחר מהנדס מפקח מטעם הדיירים .

יתרונה של השיטה
שליטה של נציגות הבניין והיזם בתהליך, לרבות הכתבת תנאי העסקה לקבלן המבצע אשר יבחר.
בנוסף דיירי הבניין נהנים משדרוג הבניין ואיכות חיים מחד והעלאת שווי הנכס בעשרות אחוזים מאידך וכל זאת ללא כל תמורה כספית מצד הדיירים.

מימוש באופן עצמאי:
התארגנות של דיירי הבניין , ועד הבית יאסוף כסף מכל דייר ודייר בבניין לצורך מימון חיזוק הבניין.
בשיטה זו על הדיירים להשקיע סכומי כסף נכבדים .

חסרונה המרכזי של השיטה
הסיכון הרב שדיירי הבניין לוקחים על עצמם וזאת בשל כניסתם לפרויקט שהידע והניסיון שלהם בו מצומצם מאד.
בשיטה זו בעלי העניין הם רבים דבר שעלול להביא לסכסוכים ולעיכובים רבים של ביצוע הפרויקט במקרה הטוב ויש סכנה רבה שהוא לא יגיע לידי סיום.

מימוש על ידי קבלן
קבלן מקבל לידיו את הזכויות לתוספות הבניה מדיירי הבניין בתמורה לביצוע החיזוק של הבניין.

ביצוע פרויקט באמצעות קבלן אשר יבצע את הבניה אינה מיטיבה עם הדיירים שכן הקבלן לרוב ידאג לשמור על אינטרס הבלעדי שלו , דיירים לרוב אינם מספיק מומחים על מנת לבדוק את רמת הקבלן ואיכות הביצוע שלו מה שיכול להביא לתוצאה מאד מאכזבת בסיום הפרויקט
חשוב לציין כי בניה במסגרת תמ"א 38 היא בעלת מתווה שונה מבניה רגילה בשל העובדה כי הדיירים גרים בדירות בזמן הבניה.

חסרונה של השיטה
הדיירים כפופים למרותו של הקבלן אשר יכתיב בדרך כלל את התנאים לעסקה - ונדרשת השקעה רבה מצד כל הגורמים על מנת לוודא כי האינטרסים של בעלי הדירות נשמרים .