תוספות בניה לדירות בבניינים קיימים

  • בניית מרפסת שמש.
  • הוספת מעלית.
  • הרחבת דירות-תוספת ממ"ד.
  • הרחבת לובי  הבניין.
  • הרחבת מקום חנייה.

אלרום מאפשרת לדיירי הבניין ליהנות מבניית תוספות בנייה בביתם ללא עלות נוספת במסגרת מימוש תמ"א 38
ובלבד שזכויות הבניה יאפשרו כדאיות כלכלית לביצוע התוספת.