המפתח להצלחת פרויקט  - הדיירים
ראשית דבר הרצון והנכונות של רוב/כל הדיירים מאד חשובים להצלחת ביצוע הפרויקט.

כיצד מתחילים ?

פגישת ייעוץ ראשונית בין היזם ונציגי הבניין
בפגישה זו ייתן נציג חברת אלרום הסברים על האפשרויות לביצוע פרויקט ועל אופן יישום התוכנית, על היתרונות הרבים ביישום התוכנית באמצעות יזם ,יינתן מענה על שאלות שיועלו ע"י הנציגים, ויקבע לוח זמנים משוער לשלבי ביצוע הפרויקט.

השלב המקדמי
פגישה של נציג החברה עם כל בעלי הדירות בבניין, בפגישה יקבלו בעלי הדירות סקירה והסבר על האפשרויות יישום הפרויקט.
לאחר הפגישה יחל שלב חתימה על הסכם עקרונות אשר מפרט את התמורות להם זכאים דיירי הבניין כנגד זכויות הבניה.
בעלי הדירות ימנו את "נציגות הבניין" אשר תלווה את התהליך בצמוד לנציג החברה עד לסיום הפרויקט.

סקר המבנה ובדיקתו
אלרום תערוך על חשבונה בדיקה מקיפה של הבניין אשר תכלול:
  • בדיקה ע"י אדריכל/מהנדס לגבי אפשריות התכנון השונות.
  • בדיקת הכדאיות הכלכלית לפרויקט כנגד זכויות הבנייה.

חתימה על הסכם עם הדיירים

  • לאחר בדיקת התכנון והכדאיות הכלכלית לפרויקט כנגד זכויות הבנייה ייחתם הסכם עם בעלי הדירות.
  • ההסכם ינוסח ע'י עורך דין החברה ועורך דין הדיירים בכפוף לתנאים הרשומים בהסכם העקרונות (עלות שכר עו'ד הדיירים יחול על החברה)

תכנון
בהנחה כי על פי תוצאות סקר המבנה יימצא כי ניתן ליישם תוכנית תמ"א 38 / פינוי בינוי  מבחינה הנדסית, כלכלית ומשפטית – החברה תדאג כי להכין תוכניות לאישור הוועדה המקומית/מחוזית לצורך קבלת היתרים להתחלת הבנייה.
התוכניות הללו יוצגו תחילה לבעלי הדירות, תוכניות אלה יכללו את כל התוספות ע'פ הסכם העקרונות.

היתר בניה
החברה תפעל לקדם באופן מקצועי היתרי בניה לפרויקט, בשיתוף פעולה עם מומחים בתחום הבנייה אנו שואפים לתת לדיירים את התמורה המקסימלית האפשרית במסגרת הפרויקט.

שלב הבניה
לאחר קבלת היתר בניה 'אלרום' תקדם את ביצוע הפרויקט בפועל וזאת בכפוף להמצאת ערבויות בנקאיות והתחייבות ללוח הזמנים כאמור בהסכם.
בביצוע פרויקט תמ"א 38 - 'אלרום' תוודא כי הדיירים בחרו מפקח מטעמם (מהנדס בניין) לצורך פיקוח ובדיקת ביצוע הפרויקט.
(עלות שכר המפקח יחול על החברה).
אנו מודעים לכך כי שלב הבנייה כרוך באי-נוחות זמנית מצד הדיירים הנחשפים לעבודות שיפוצים למספר חודשים בבניין.
אלרום תעשה כל שביכולתה על מנת להקל על דיירי הבניין למנוע ככל האפשר אי נוחות ופגיעה באיכות החיים במקרה בו מתגוררים הדיירים בדירה בתקופת הבניה.

עם סיום הפרויקט תערוך אלרום ערב השקה מפואר.