האם ניתן ליישם את תמ"א 38 בכל בניין?
תמ"א 38 הינה תוכנית כלל ארצית, כאשר מסגרת התוכנית מתייחסת למבנים שהוצא לגביהם היתר בנייה לפני ה - 1 בינואר 1980, וכן מבנים שהוצא לגביהם היתר לאחר מועד זה אך אינם עומדים בתקן הישראלי לרעידות אדמה (ת"י 413). התמ"א מעניקה זכויות בניה למבנים שההיתר לבנייתם ניתן לפני 1.1.1980, שגובהם עולה על שתי קומות.

התוכנית לא חלה על מבנים המיועדים להריסה.

מהו הרוב הדרוש של בעלי דירות בבניין ליישום תמ"א 38?
חוק המקרקעין (חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) - קובע:

  • החלטה על חיזוק הבניין בלבד (ללא תוספת בניה) - 50% מכלל הדיירים.
  • החלטה על חיזוק והרחבת דירות קיימות - 60% מכלל הדיירים.
  • החלטה על חיזוק ובניית קומה נוספת (הסכם קומבינציה) - 66% מכלל הדיירים.

כיצד מתחילים בתהליך ליישום תמ"א 38?
מתקשרים אל אלרום ונציג החברה יחזור לתיאום פגישת ייעוץ והכוונה.

כמה זמן ימשך ישום פרויקט תמ"א 38?
יש כמה גורמים המשפיעים על משך זמן ישום הפרויקט.
האחד קצב החתימה של הדיירים על ההסכם, לרוב שלב החתמת דיירי הבניין הוא בין שבועיים לחודשיים.
שלב התכנון  ואישור התוכנית ברשות המקומית הוא 6-10 חודשים עד למועד קבלת היתר.
זמן הביצוע מיום קבלת היתר הוא 18 - 14 חודשים.

כיצד מחזקים את הבניין?
חיזוק בניין יעשה ע"פ הנחיות קונסטרוקטור שיבחן כל בניין לגופו.

החיזוק יכול להתבצע בכמה דרכים:
בניה של פיר מעלית בטון בתוך חדר המדרגות+ הוספת קורות פלדה או חגורות בטון מסביב לקורות הבניין.
בניה של ממ"דים.

כיצד ישפיע יישום של תמ"א 38 על סביבת המגורים שלי?
השפעות אפשריות של מימוש הזכויות על סביבות המגורים, מחסור אפשרי במקומות חניה עבור תוספת יחידות דיור כתוצאה של סגירת קומות עמודים ששימשו לחניה, עיצוב המבנה המחוזק, הסדרת תשתיות בתוך המגרש
תמ"א 38 מאפשרת למהנדס הרשות המקומית ולוועדה המקומית סמכות להפעיל את שיקול דעתם, הן לעניין ההיתר הבודד והן לגבי שכונות או אזורים שלמים בעיר.

כיצד מסייעת תמ"א 38 להתחדשות עירונית ולשיפור חזות המבנה?
חיזוק המבנה,עיצוב מחודש של חזיתות מוזנחות, הוספת אלמנטים משפרים (כמו מעלית, ממ"ד) וכו'..
תמ"א 38 היא אחד המכשירים היעילים להתנעת תהליך של התחדשות עירונית באזורים ותיקים - הגדלת הדירות הקיימות, הוספת יחידות דיור, שדרוג עיצוב המבנים וכדומה.

תרומתה של תמ"א 38 הוא הרבה מעבר לחיזוק המבנים מפני רעידות אדמה.

מהם הסיכונים של בניינים שלא נבנו ע"פ התקן לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תקן 413)?
לפי ההערכות, כ - 40% מכלל המבנים בישראל לא יעמדו ברעידת אדמה חזקה. מבנים אלה, ככל הנראה, לא נבנו על פי התקן המחמיר לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת"י 413) שנכנס לתוקף ב - 1975.

מאחר ולא ניתן לחזות את מועד התרחשותה של רעידות אדמה הצפויה בשנים הקרובות... יש להיות ערוכים לקראתה בכל עת....

מה התחזית לרעידות אדמה באזורנו?
רעידת האדמה הקטלנית האחרונה שהתרחשה בארץ, 6.2 בסולם ריכטר, הייתה ב - ביולי 1927 וגרמה למותם של כ- 300 אנשים, אלפי פצועים ולנזק רב לרכוש.
רעידות  נוספות התרחשו באזורנו לאחרונה בשנים 1984 באזור עמק יזרעאל ובשנת 1995 הייתה  רעידת אדמה חזקה, 7.1 בסולם ריכטר, באזור מצריים שהורגשה היטב  בדרום הארץ.
על פי הערכות באתר הממשלתי להיערכות בפני רעידות אדמה, צפויה באזורנו רעידת אדמה חזקה פעם ב - 80 שנה לערך. כאמור, האחרונה התרחשה לפני 80 שנה בדיוק.
אל תסמכו על אף אחד שידאג לכם בעת משבר - דאגו לחיזוק בתיכם מפני רעידות אדמה.

היכן יש אזור בו הסיכון גבוה במדינת ישראל?
רעידת אדמה חזקה משפיעה בטווח של עשרות ק"מ ממוקד הרעש.
הישובים הקרובים ביותר לשבר הסורי- אפריקאי נמצאים בסיכון גבוה יותר לפגיעה מרעידת אדמה, אך קרבה גיאוגרפית איננה הגורם היחידי לגודל הנזק שעלול להיגרם.
הסיכון לאוכלוסיה ולרכוש היא בעיקר מפגיעה בבניינים שאינם עומדים בתקן 413 , ולכן האזורים המסוכנים הם בכל המקומות בארץ שבהם יש בניינים שאינם בנויים לעמוד ברעידות אדמה.

האם כאשר יש זכויות בניה שלא מומשו בעבר , אנו זכאים בנוסף גם לזכויות של תמ"א 38?
סעיף 13 בתמ"א 38 מסדיר את היחס בין זכויות הבניה שניתנו מכוח תכניות קודמות לתמ"א לבין הזכויות שניתנו מכוח התמ"א.

באופן הבא:
1. אם קיימת תכנית המוסיפה קומות ניתן לסגור קומת עמודים מכוח התמ"א או להוסיף אגף, אבל אסור לעלות על מספר הקומות אשר נקבעו לבניין בתכנית המפורטת.

אפשר להשתמש בזכויות הקיימות בתמ"א להרחבת יחידות הדיור בשטח של עד 25 מטר ליחידת דיור.

2. אם קיימת תכנית מפורטת, קודמת לתמ"א, אשר מאפשרת הרחבה של יחידות הדיור - ההרחבה אשר נקבעה בתכנית המפורטת גוברת על התמ"א ולא מצטרפת אליה. לפיכך, אם התכנית הקודמת מאפשרת להוסיף 40 מטר, הם יבואו במקום 25 המטר שמאפשרת התמ"א.